zondag 7 september 2014

Promotie voor kunstmodellen

Promotie voor kunstmodellen

Het nut van promotie in het algemeen

Ook als kunstmodel heb je te maken met promotie. Sommige modellen hebben zoiets van "ze weten wel dat ik besta en daar zullen ze het mee moeten doen". En dat is natuurlijk ook zo. Net zoals iedereen weet dat Mcdonalds bestaat. En de HEMA. En het Kruidvat.  Toch ligt er elke week een kleurige folder van de HEMA in de bus. En een smaakvolle flyer van de nieuwste snack van Mcdonalds. En diezelfde snack zien we ook nog vijf keer op een avond in de TV-reclame langskomen.


ook een plotseling interview van een lokale omroep werkt natuurlijk perfect
hoewel je er meestal geen directe opdrachten aan overhoudt.
Maar het is uiteraard wel leuk.

Grote winkelketens doen geen dure promotie voor niets

Grotere winkelbedrijven zoals de hier genoemden verantwoorden elke cent die ze aan promotie uitgeven. Dus deze constante aandacht werkt wel degelijk. Waarom? Omdat men overal over nadenkt, alles met rekenmodellen voorspelt, men alles achteraf meet en het wel na zou laten als het om wat voor reden dan ook niet zou werken. Een dergelijke grote advertentiecampagne kost goudgeld.

Jezelf promoten zit vol lastige afwegingen

Het moet natuurlijk wel zo zijn dat je er als model een goed gevoel bij hebt hoe je jezelf promoot. Je moet nog wel eens wat dingen tegen elkaar afwegen. Doe ik teveel of juist te weinig? Leg ik verkeerde accenten? Richt ik me op de verkeerde groep?  Maar dat blijft natuurlijk persoonlijk.

Promotie voor modellen

Opdringerig op gaan bellen

Maar ook voor een bekend en veel gevraagd model is dus nog promotie nodig. Betekent dat constant bellen naar modellenregelaars en docenten? Nee, integendeel. De meeste zijn daar niet echt blij mee, of het irriteert zelfs omdat het als opdringerig wordt ervaren. Soms zijn modellenregelaars er nog helemaal niet aan toe omdat ze zelf het programma nog niet weten of samengesteld hebben.

Op de lange duur kan het zich tegen je keren

Voor de korte termijn kun je er wellicht nog wel eens een opdracht mee scoren maar voor het opbouwen van een band voor de langere termijn werkt het absoluut niet. (zie het betreffende artikel dat er dieper op in gaat) De reden dat ik dit zelf absoluut niet doe is in hetzelfde artikel uitgewerkt.
We moeten als modellen dus wél laten merken dat we er zijn, maar het moet zeker niet te opdringerig overkomen.

Laat je bijvoorbeeld wel zien bij openingen van exposities

Docenten en cursisten hebben regelmatig exposities. Het is van groot belang om als model daar je neus te laten zien. Het is een positieve vorm van interesse en juist omdat eigenlijk de meeste modellen het niet doen valt het direct op. Het is één van de beste manieren om aan een band en aan een goed netwerk te komen. In het artikel over netwerken gaan we er verder op in.

Ook open dagen zijn interessant om er even gezien te worden

Ook de zogenaamde "open dagen" die veel instituten regelmatig organiseren zijn wat dat betreft van belang. Laat je neus er even zien. Het is absoluut lonend op den duur.


vermeld exposities etc op je eigen website

Heb je een eigen website of weblog? Of een eigen Facebookpagina? Maak dan ook dáár melding van dit soort exposities en open dagen. Vermeld ook nieuwe cursussen, workshops en dergelijke. Ook wanneer je daar als model misschien verder niets te maken krijgt. Het gaat bijvoorbeeld om een cursus stilleven schilderen. Voor de docenten en de cursisten is het echter wel van belang. En het wordt gewaardeerd als jij een klein steentje bijdraagt.

Het vermelden dient verschillende belangen

Enig eigenbelang is er natuurlijk bij het promoten van cursussen en workshops ook want alleen als een cursus modeltekenen of schilderen doorgaat omdat er voldoende aanmeldingen zijn, heb je een kans om er te poseren. Gaat hij niet door dan zeker niet. Dus alleen daarom is het al interessant om melding te maken van cursussen, workshops en dergelijke.

Een speciaal weblog voor vermeldingen kan lonend zijn

Ik heb zelfs speciale weblogs voor dit werk zoals deze die u nu leest en deze die meer voor algemene mededelingen is. Je merkt in de praktijk gewoon dat het resultaat heeft.


Heeft een website trouwens enig nut?

Over het nut van een website wordt met name op internet zelf veel gezegd en gediscussieerd. In het algemeen wordt het bezit van een website om opdrachten te krijgen zwaar overschat. De meeste sites zijn sowieso niet of nauwelijks te vinden tussen de letterlijk miljoenen modellensites. Of ze zijn alleen via de naam van het model te vinden. Op die naam gaat niemand zoeken. Want op het moment dat men naar een geschikt model gaat zoeken weet men die naam namelijk nog helemaal niet. Zou je die namelijk al weten dan ga je er wel direct naar toe.

dynamisch modeltekenen voor de echte liefhebber.
Is dynamisch modeltekenen
ook iets voor u?

Vindbaarheid is vaak wel te verbeteren

Er zijn technieken waarmee je de vindbaarheid op internet drastisch kunt verbeteren. Maar de benodigde techniek gaat meestal de mogelijkheden en de kennis van de leek ver te boven. En gezien de kosten die er aan verbonden zijn, zijn ze alleen weggelegd voor grotere bedrijven.

Gratis bestaat niet. Ook niet op internet

Bij zogenaamde "gratis websites" zoals die volop op internet worden aangeboden en die niet speciaal ontworpen zijn voor de kunst- en modellenwereld, kun je het helemaal wel vergeten dat je gevonden wordt. Daarnaast betalen ze zichzelf door letterlijk alles wat ze maar van je bezoekers kunnen verzamelen te bewaren en door te verkopen, zodat de koper die mensen met gerichte reclame kan bestoken. Dat moet je ook willen.

Alleen een speciale website kan werken

Werkt een website dan helemaal niet? Nee hoor, een website werkt zeker wel. Ik heb heel veel profijt van de mijne. Afgelopen week twee leuke nieuwe opdrachten in slechts twee dagen. Maar die website is dan ook speciaal voor modellenwerk ontworpen en gebouwd. En daarna geoptimaliseerd. En dan werkt het. De kosten van een speciale site zijn volledig te verwaarlozen maar deze website met ingebouwd weblog is aantoonbaar effectief om aan opdrachten te komen.


soms krijg je op een open dag plotseling een microfoon onder de neus
 en dan is het handig als je altijd je woordje klaar hebt.


Het zeer beperkte nut van Facebook

Sommige mensen zweren bij Facebook. Opmerkelijk, omdat een gratis Facebookaccount maar weinig voordelen biedt. Elk bericht dat je verstuurt komt maar bij enkele tientallen, door Facebook geselecteerde, mensen terecht. De rest van je "vrienden" gaat niets van jouw bericht merken. Bij elke vernieuwing van Facebook zelf worden dat er minder.

Voor meer views is een pagina nodig

Wil je echt dat iedereen je Facebookberichten onder ogen krijgt dan moet je uitwijken naar een zogenaamde "Fanpage" met betaalde berichten. Een "boosted" bericht noemt Facebook dat. Dat werkt prima, iedereen ziet je bericht maar het kost geld. Je zit al snel aan €30 tot €50 per geplaatst bericht.

Het nut van de Facebookgroep

Over Facebook gesproken: Een steeds vaker voorkomend fenomeen op Facebook is de interessegroep. Of kortweg "groep". Je kunt het onderwerp zo gek niet bedenken of er is wel een groep gelijkgestemden voor te vinden. En dus ook voor het werk van kunstmodel. Voorbeelden van op kunstmodellen gerichte groepen zijn via de zoekfunctie van Facebook te vinden.

Groepen leiden vaak een kwijnend bestaan

Er zijn er in het verleden al meer geweest, maar in het algemeen leiden dit soort groepen net als gelijksoortige websites een wat kwijnend bestaan. Waarbij we steeds overal dezelfde mensen op zien duiken. Kennelijk zijn dit de modellen die het actiefst zijn op internet. Meestal worden dit soort websites en Faceboekgroepen gedomineerd door mannelijke modellen die ook heel graag laten zien dat ze inderdaad tot het mannelijke geslacht behoren.

Vrouwelijke modellen mijden dit soort groepen vaak

Vrouwelijke modellen en zeker opdrachtgevers worden hierdoor toch wel wat geïntimideerd en afgeschrokken. Het is dan ook de grote vraag in hoeverre deelname aan dit soort groepen en websites met name voor vrouwelijke kunstmodellen enige zin heeft. Voor ervaren en bekende vrouwelijke modellen is het effect naar mijn mening zelfs negatief, omdat men je al snel in een hokje stopt wat ik niet wil, zoals ik al gemerkt heb.

Mond-tot-mond reclame

De allerbeste vorm van promotie heb je helaas niet erg in de hand. Ik 95 procent van mijn opdrachtgevers in de loop der jaren is gekomen via mond-tot-mond reclame. Dit is absoluut de beste manier die er is. Mond-tot-mond reclame is niet opdringerig, het loopt via betrouwbare kanalen en het is in het algemeen zonder enig eigenbelang bij de betrokkenen.

Goed werk leveren is meestal de beste reclamevorm

De beste manier om als model goede promotie te krijgen is en blijft het leveren van consequent goed werk. En het opbouwen van een heel goede band met zoveel mogelijk docenten en modellenregelaars.

En netwerken is heel belangrijk

Maar dat netwerken is als al gemeld al uitgewerkt in een ander artikel  En denk altijd een beetje actief mee. Bijvoorbeeld over standen en over kleding. Het wordt meestal toch wel gewaardeerd. En waardering leidt tot mond-tot-reclame. En die is van heel groot belang voor een model.