donderdag 27 augustus 2015

Doet ze het wel of doet ze het niet?Doet ze het wel of doet ze het niet?


Ze doet het (nu nog even) niet..

Zoals hier en op veel andere plaatsen aangekondigd ben ik per 1 april gestart met “Henriëtte’s Modellenwereld”. Een kunstmodellenbureau met opleidingsfaciliteiten, promotie voor modellen en dergelijke maar waar een opdrachtgever ook terecht kan voor een model voor modeltekenen, een model voor boetseren, werving van cursisten en deelnemers en dergelijke.

Iedereen vindt een modellenbureau voor kunstmodellen nuttig. Dat is mooi

Gebaseerd op 11 jaar ervaring als model voor modeltekenen en andere bezigheden in de modellenwereld en vooral op de vele opmerkingen die je van alle partijen in het kunstmodellenwereldje te horen krijgt dat "...het zo jammer is dat er niet zoiets als een modellenbureau voor kunstmodellen bestaat..."

proefperiode

Nu heb je voor een kunstmodellenbureau uiteraard zowel een flink aantal kunstmodellen als opdrachtgevers (tekenclubs, academies, kunstenaars etc) nodig wil je beide partijen met een beetje realistische kans op succes bij elkaar kunnen brengen. Dat spreekt voor zich. En dus heb ik steeds gesteld eerst van april '15 tot aan 1 september 2015 te gaan werven en dan definitief te kijken of doorgaan zinvol is of niet.

Nieuwe inzichten over de wereld van het model tekenen

Het actief werven van deelnemers heeft in elke geval wel een aantal leuke nieuwe inzichten opgeleverd:

Er zijn veel minder actieve modellen dan je zou denken

Allereerst blijkt het aantal echt actieve kunstmodellen (en dan denk ik bij "actief" aan de modellen met 200 of meer sessies per cursusseizoen) verbazend klein te zijn. Eigenlijk worden de reguliere tekenclubs en modeltekenopleidingen in de Randstad (excl. Amsterdam, zie verder) vrijwel volledig van modellen voorzien door ongeveer 10 vrouwelijke modellen en een stuk of drie á vier mannelijke modellen. Meer niet. Zo weinig? Ja, inderdaad zo weinig.

Een tekenclub heeft aan een paar vaste modellen voldoende

Die conclusie verbaasde mij ook zeer. Ik had verwacht dat de spreiding vele malen groter zou zijn. Maar dat is dus niet zo. De meeste tekenclubs en opleidingen voor modeltekenen hebben dezelfde modellen die meestal 2 á 3 keer per jaar komen poseren.  Slechts sporadisch kijkt men uit naar een nieuw of ander model en dan gaat het bijna altijd om een plusmodel. En ja, bij de tegenwoordig gebruikelijke opleidingenseries van 10 keer heb je voor modeltekenen en schilderen inderdaad ruim voldoende aan dat vrij kleine aanbod.

Weinig belangstelling bij opdrachtgevers. 

En dat had uiteraard het volkomen logische gevolg dat de belangstelling van opdrachtgevers voor samenwerking met een kunstmodellenbureau dat een groot aantal verschillende modellen met uiteenlopende kwaliteiten, aan zou gaan bieden nihil was. Er heeft zich zeggen en schrijven 1 (één) kunstenaar die les geeft aangemeld en die zat nog ver buiten de Randstad. In de qua clubs voor modeltekenen toch drukke randstad heb ik niemand over de streep kunnen krijgen. 

Nauwelijks interesse bij vrouwelijke modellen

Qua kunstmodellen was het niet veel anders. Het aantal ingeschreven vrouwelijke modellen was vier...Dus ook geen aantal om over naar huis te schrijven.  

Te veel belangstelling bij mannelijke modellen

Waar het aanbod wel zeer groot was, was bij de mannelijke modellen. Daar hebben zich in de eerste paar weken meer dan 30 man gemeld en toen heb ik daar noodgedwongen een stop op gezet.

Meer aanbod

Een ander punt dat ik in Amsterdam en omgeving te horen kreeg toen ik steekproefgewijs een aantal opdrachtgevers benaderde, was dat een aantal kunstmodellen zichzelf erg actief aan het promoten is. Zoals een aardige modellenregelaar van een Amsterdamse academie vertelde:

dynamisch modeltekenen voor de echte liefhebber.
Is dynamisch modeltekenen
ook iets voor u?
"Vroeger belde ik de modellen op. Tegenwoordig bellen ze mij. Vaak Oost-Europese dames met nogal eens een triest verhaal over geldgebrek. Ze hebben een lijst met telefoonnummers die ze aan elkaar doorgeven. Daardoor hebben we nu een lijst met veel meer modellen dan we ooit nodig zullen hebben, maar het is ook zo sneu om ze niet te laten komen.".

Liever een zielig dan een goed model

En daar kan een modellenbureau natuurlijk ook niets meer aan toevoegen. Hoe goed en veelzijdig de modellen die je aan kunt bieden ook zijn. Want hier wordt niet meer geselecteerd op vaardigheden of kwaliteiten als kunstmodel, maar op trieste persoonlijke omstandigheden van de modellen. 

Westers kapitalisme ook bij modeltekenen

Een ander bekend instituut op het gebied van naar  model tekenen in Amsterdam zag kennelijk wel de voordelen van dit ruime aanbod in. Men heeft gewoon éénzijdig de vergoeding voor het model flink naar beneden bijgesteld. Kijk, dat is nu de werking van het westerse kapitalisme zoals het door economen ooit bedoeld is. Die kunstopleiding heeft door hoe de wet van vraag en aanbod werkt. Zelfs bij iets als een modelvergoeding.

Hoe verder?

Het mag duidelijk zijn dat het voor mij natuurlijk niet veel zin heeft om hier op dit moment inspanning in te steken, temeer daar mijn eigen poseerwerk ook gewoon doorgaat en de agenda voor het komende seizoen al weer aardig gevuld begint te raken.

Het doel was niet commercieel maar ik ga ook geen geld toe betalen

 Het is nooit de bedoeling geweest om er een commercieel bureau van te maken maar om nu op voorhand geld te gaan investeren in iets waar op dit moment kennelijk niemand op zit te wachten gaat me ook een beetje te ver.

Ik doe het al gemaakte materiaal natuurlijk helemaal niet weg. Want ook voor modelwerk geldt een soort van economische golfbeweging zoals hieronder is weergegeven en die ik zelf ook al vele jaren ervaar. Momenteel zitten we duidelijk in een dal. Er zijn de afgelopen jaren heel veel tekenclubs verdwenen door een afnemend gebrek aan belangstelling en vooral ook door vergrijzing van de deelnemers.

Ook het vrijwel volledig ontbreken van modeltekenopleidingen voor echte beginners zorgt er voor dat er weinig nieuwe deelnemers bijkomen. De meeste leken op dit gebied stappen nu eenmaal niet zomaar bij een al jarenlang bestaande club met mensen die het vak beheersen, naar binnen. Die drempel is te hoog maar de meeste tekenclubs hebben daar geen oog voor. 

opklikken voor groot


Golfbeweging geeft wel hoop voor de nabije toekomst

Maar als deze golfbeweging doorzet is er alle kans dat het modellenwereldje de komende jaren weer aan gaat trekken. Dan groeit het aantal opdrachtgevers beslist wel weer, evenals het aantal modellen met belangstelling voor nieuwe adressen. En dan blazen we het digitale stof  weer van het modellenbureau af en bekijken de situatie gewoon weer opnieuw.

En de overige takken zoals de voorbeelden voor modeltekenen, de poseeropleidingen en de promotie voor modellen? Daar gaan we gewoon verder vorm aan geven. Ideeën, plannen en enthousiasme heb ik nog genoeg.

Dus voorlopig alleen even rust bij het modellenbureau van "Henriëtte's Modellenwereld".

En dat geeft mij alle tijd om zelf weer vol goede moed aan het nieuwe poseerseizoen te beginnen. Want dat begint al weer goed merkbaar te worden. En aan een paar nieuwe plannen :-) U hoort er nog wel van.