dinsdag 18 december 2012

Vertekening door perspectief.

Vertekening door perspectief


Iets waar we bij modeltekenen wat minder mee te maken krijgen, maar wat er wel degelijk is, is de werking van perspectief. En het is handig als je dan als model een beetje gevoel hebt wat er dan met je houding gebeurt. Om dat een beetje weer te geven hebben we deze foto toegevoegd waar de werking lekker overdreven zichtbaar wordt.

  kunstmodel voor model tekenen

De middelste van de drie foto’s geeft een min of meer normale staande stand weer. Bij de meest rechtse foto zien we het model van bovenaf. We zien dat nu het hoofd overdreven groot wordt weergegeven, terwijl de voeten nauwelijks te zien zijn. Deze perspectiefvorm waarbij we het model van bovenaf zien wordt ook wel vogelperspectief genoemd. Bij de foto aan de linkerkant is sprake van het tegenovergestelde.

Hier worden de benen (met de wijde broek) van het model extreem uitvergroot terwijl ergens bovenin een heel klein hoofd zichtbaar is. Of eigenlijk alleen een kin. Deze vorm van perspectief waarbij we omhoog kijken wordt wel het kikkerperspectief genoemd. Nu zijn deze foto’s natuurlijk enigszins karikaturaal.

Normaal zul je als model of modeltekenaar met dit soort extreme perspectivische vertekeningen nooit te maken krijgen. Maar tekenaars dienen toch wel degelijk rekening te houden met de vertekening die door het perspectief veroorzaakt kan worden. Sta je als model bijvoorbeeld op een wat hoger podium dan zal het beeld toch richting kikkerperspectief gaan. Je hoofd is dan relatief wat kleiner ten opzichte van het lichaam. De voeten vallen meestal buiten het bereik van een foto of een tekening.

 En als de tekenaars in een kring om een kunstmodel heen staan dat direct op de grond zit zodat je van bovenaf op het model kijkt, dan zal toch de werking van een vogelperspectief op gaan treden. Nu wordt het hoofd relatief juist extra groot.

 Zeker als je dan het hoofd neemt als uitgangspunt, zoals we dat al eens in een artikel over proportieleer gezien hebben, dan is het goed om je als tekenaar bewust te zijn van dit soort vertekening.
Kijk dus altijd hoe je tegenover je model staat of zit.