maandag 20 oktober 2014

E pur si muove

E pur si muove!

En toch beweegt ze!

Ofwel “En toch beweegt ze!”. Zo sprak de Italiaanse wiskundige en sterrenkundige Galileo Galileï (1564-1642) nadat hij door de rechtbank van de Katholieke kerk was veroordeeld omdat hij beweerde dat de aarde om de zon draaide. Terwijl iedereen toch wel wist dat de zon om de aarde draaide, nietwaar?


Het model heeft bewogen!

Wat heeft dat in vredesnaam met modeltekenen te maken zult u nu denken? Ja, dat is geen onlogische vraag, maar het komt voort uit iets waar ieder kunstmodel met een zekere regelmaat mee te maken krijgt, namelijk de vraag: “Heeft het model bewogen?” ofwel “Zit ze wel exact hetzelfde als de vorige keer?”. Wat of wie beweegt er nu eigenlijk? Ofwel, deze discussie uit de 16e eeuw was misschien wel de eerste discussie uit de geschiedenis over “wie er nu eigenlijk aan het bewegen is”.

dynamisch modeltekenen voor de echte liefhebber.
Is dynamisch modeltekenen
ook iets voor u?

Je hebt soms lange pauzes van een week of zo

Soms heb je een pauze in een langere stand bijvoorbeeld om even koffie te drinken. Of zelfs een “hele lange pauze” als je na een week weer terugkomt voor een stand die een paar sessies duurt, zoals voor een schilderij of een beeldhouwwerk. En dan moet je de stand van de vorige keer (of van voor de pauze) weer aannemen.

"Ja, maar de vorige keer.."

En dan krijg je soms de discussie “dat je net of de vorige keer toch echt heel anders zat”. Soms kan dat zelfs tot behoorlijke discussies leiden tussen model, cursisten en cursisten onderling. Die gaan dan als “ik zie nu alleen de ooghoek terwijl ik de vorige het hele ook kon zien”. De sessieleider mag dat dan oplossen.

Het model kan anders zitten. Evenals de kunstenaar!

Als je het model anders ziet dan de vorige keer zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste kan het model natuurlijk inderdaad anders zitten. Ook poseren is tenslotte mensenwerk. En ten tweede kun je als tekenaar of schilder een iets andere plaats in het lokaal hebben. En dat laatste is iets, wat veel deelnemers als vrijwel onmogelijk zien.

Een proef!

Vandaar we eens een eenvoudige opstelling hebben gemaakt met een camera op statief op 3 m afstand van het model. En dan zijn er drie foto’s gemaakt. Zie de foto’s hieronder. De middelste foto is recht van voren. Bij de linker en de rechter is de camera 40 cm naar links of naar rechts (vanuit het model gezien) verschoven.Een kleine verschuiving van de camera geeft een heel ander beeld

We zien aan de de foto’s dat zelfs zo’n kleine beweging al een heel andere hoek van zien geeft. De klok verdwijnt en de “Haagse School” aan de wand komt plotseling in beeld. En dat gebeurt dus ook vaak in de praktijk. Iemand stoot bijvoorbeeld tegen een ezel die daar iets door verschuift Of de ezel is niet exact op dezelfde plaats als bij de vorige sessie neer gezet.

Kleine verschillen mogen sowieso geen probleem zijn

Heel vaak is het verschil nauwelijks te merken. Veel tekenaars of schilders hebben er ook niet echt veel moeite mee als het beeld niet 100% hetzelfde is. Maar er zijn deelnemers die deze moeite er beslist wel mee hebben. En dat geeft discussie en dat is vervelend voor iedereen want het haalt je uit je concentratie. Maar met een beetje aanpassen en wat goede wil kom je er wel uit.

Wat kan er aan de hand zijn?

Als we dus de discussie kort willen sluiten wie er nu bewogen heeft, dan zijn er een paar punten om houvast aan te hebben:

1. Zijn er meerdere mensen die het model anders zien? Dan zit het model waarschijnlijk anders en moet dat even bijgesteld worden.

2. Is er slechts één persoon die het model anders ziet? Dan staat deze persoon toch echt anders dan de vorige keer. Wat schuiven met de ezel of tekenbord doet dan wonderen. Vaak is er niet eens veel verandering nodig om het beeld weer goed te krijgen.

Daarmee moet het “probleem” op te lossen zijn.

Laat je als model even "aftekenen" of "afplakken"

Als model kun je problemen voorkomen door je goed af te laten tekenen of af te laten plakken met het crêpe-band waar tekenaars hun papier mee op een bord plakken. Ook is het verstandig even goed op te letten waar je heen kijkt. Het is handig om een punt te nemen om naar te kijken. En dat kan van alles zijn. Een stopcontact, een spijker in de muur, een scheurtje in het behang etc. kan enorm helpen om je kijkrichting terug te vinden.

Teken of plak als kunstenaar ook de poten van je ezel af

Als tekenaar of schilder kun je het voorkomen door de poten van de ezel aan te geven op de vloer en ook heel goed te kijken waar je staat. Ben je echt een perfectionist? Neem een meetlintje mee en meet exact op waar je stond. Dan gaat het de volgende keer zeker goed.  En dan kan de grote vraag wie er nu bewogen heeft snel beantwoord worden zonder verdere discussie.