zondag 2 november 2014

Van model naar modellencoach

Van model naar modellencoach

Enige weken geleden heb ik al eens iets geschreven over de vragen om advies die je als model regelmatig krijgt, uit allerlei hoeken. Ging het in dat stuk vooral om advies voor clubs en academies, in dit stukje gaat het meer over een ander soort advies, namelijk op het gebied van modellenwerk.

modellencoach


En die vragen om advies komen dan vooral via e-mail en Facebook binnen. Meestal zijn het hele praktische vragen. Hoe doe je bepaalde zaken? Weet jij een model dat saxofoon speelt etc. Maar er zitten ook vragen bij om iemand tijdelijk te begeleiden.

dynamisch modeltekenen voor de echte liefhebber.
Is dynamisch modeltekenen
ook iets voor u?
De laatste tijd is het aantal vragen dusdanig groot dat ik besloten heb een vorm van modellencoaching op te gaan zetten. En per 1 nov heeft dat vorm gekregen.

Wat doet een coach?

Het werk van een modellencoach laat zich het beste bekijken aan de hand van een voorbeeld, namelijk een coach uit de sportwereld. In het algemeen hebben we dan te maken met een doorgewinterde sporter die zelf een carrière (voor een groot deel) achter de rug heeft. De voetbalcoach als Louis van Gaal is een bekend voorbeeld. Elke sport heeft een eigen coach die in die sport gespecialiseerd is.

De modellencoach heeft ook een uitgebreide carrière van vele jaren achter de rug. Ik blijf zelf ook gewoon poseren. Al was het maar om voeling te houden met de praktijk en leven in het netwerk te houden en dat indien mogelijk uit te breiden. Want dat netwerk heb ik in de loop der jaren wel opgebouwd maar het kan niet groot genoeg zijn.

En net als in de sport kan ook de modellencoach er een specialisatie op na houden. Ik specialiseer me vooral in de vrouwelijke kunstmodellen. Andere groepen als mannelijke modellen en fotomodellen wil ik via andere, daarin gespecialiseerde coaches gaan regelen.

De modellencoach voor modellen

Als ik kijk naar de taken in de richting van modellen dan kunnen we denken aan: -groepsgewijze opleidingen zoals die al vrijwel klaar zijn;

  • individuele ondersteuning op allerlei gebied; 
  • kennismakingsavonden om ook ervaringen uit te wisselen; 
  • Boeken over poseren en modelwerk; 
  • Binnenkort brochures en handleidingen; 
  • Promotie;
Zit je bijvoorbeeld met een vraag als "ben ik geschikt voor modellenwerk" dan is een gesprekje waarschijnlijk al heel waardevol.

Promotie

modeltekenen aan huis
Thuis naar model tekenen, een nieuwe rage
De promotie van modellen is eveneens een taak van de modellencoach. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, zoals bijvoorbeeld:


  • Een artikel over een bepaald model op ons weblog; 
  • Het leveren van speciale websites voor modellenwerk tegen een zeer laag tarief; 
  • Het onderhouden van facebookpagina's met de nodige promotie voor individuele modellen; 
  • De uitgifte van een jaarlijks modellenboek dat aan opdrachtgevers wordt toegezonden; 
  • Zelf adverteren in onze nieuwsbrief of op het weblog tegen gering tarief;


Na verloop van enige tijd, als we een voldoende groot bestand hebben, zal daar ook bemiddeling bij het vinden van poseersessie bijkomen.

De modellencoach voor sessieleiders

Denk aan zaken als: -Algemene advisering; en als het bestand voldoende groot is, na enige tijd ook: -Zoeken van speciale modellen; -Promoten van tekenclubs, academies etc. op ons weblog; -na verloop van tijd eventueel het bemiddelen van modellen

Voor een completer overzicht zie het weblog http://modellencoach.blogspot.nl
mijn facebook profiel mijn linkedin profiel mijn twitter profiel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten